همه پاسخ ها

    • امیرسالار علیزاده بذرافشان
      گفتگوی علمی هوش مالی و مالی رفتاری ایران گرافی گفتگوی علمی ارزهای دیجیتال تیم گروه کاربرد بلاکچین در فین تک و اینشورتک ها تیم گروه حل مسائل و معضلات شهری مشهد و تهران بنیان گذار استارتاپ ایران گرافی و کوفاندر استارتاپ اینشورتک