نمایش نتایج برای "مدیریت منابع انسانی ، عملکرد"

برچسب ها (Tags)

  • سید جواد مرتضوی اناری

   اهمیت مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان به عنوان یک رکن کلیدی در کسب و کار

   امروزه منابع انسانی و کارکنان، مهمترین و گاه کم یاب ترین  منبع در اختیار هر سازمان و زاینده مزیت رقابتی پایدار می باشد. لذا در اختیار داشتن کارکنانی با عملکرد اثربخش و بالا یکی از مهمترین عوامل موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف خویش می باشد. نظام مدیریت عملکرد که یکی از مباحث ویژه مدیریت منا...

   برچسب ها (Tags): مدیریت منابع انسانی ، عملکرد