نمایش نتایج برای "انگیزش ، آسیب شناسی ، سکوت سازمانی"

برچسب ها (Tags)

  • سید جواد مرتضوی اناری

   سکوت سازمانی

   در ادبیات نوین مدیریت، مدیریت سرمایه های انسانی از جمله مفاهیمی است که بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است ،شاید دلیل اهمیتش نیز به مهم بودن سرمایه انسانی بستگی داشته باشد. زیرا سرمایه های انسانی در بین سایر سرمایه ها از ارزش و اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. سرمایه انسانی تنها سرمایه ای است که...

   برچسب ها (Tags): انگیزش ، آسیب شناسی ، سکوت سازمانی