پرباله مجید

نام و نام خانوادگی: پرباله
محل سکونت: مشهد
محل تولد: مشهد
آخرین مقطع تحصیلی:
دانشگاه محل تحصیل:
رشته های دانشگاهی: برق الکترونیک