مهدی قدرتی

از دیگران شکایت نمی کنم بلکه خودم را تغییر می دهم ---- چرا که کفش پوشیدن راحت تر از فرش کردن دنیاست (کورش کبیر)

()

فعالیت

دوستان

گزیده ها

فایلها

صفحه ها

عضویت گروه

وبلاگها

پستی در وبلاگ وجود ندارد.

تلگراف

  • مهدی قدرتی
   توسط مهدی قدرتی
   از دیگران شکایت نمی کنم بلکه خودم را تغییر می دهم ---- چرا که کفش پوشیدن راحت تر از فرش کردن دنیاست (کورش کبیر)
   • مهدی قدرتی
    توسط مهدی قدرتی
    پاسخ: سلام آقای ایجادی --- فایل آلیاژ حافظه دار درج گردید
    • مهدی قدرتی
     توسط مهدی قدرتی
     در مسابقه بین شیر و آهو ، بسیاری از آهوها برنده می شوند چون شیر برای غذا میدود و آهو برای زندگی ، پس هدف مهم تر از نیاز است
     • مهدی قدرتی
      توسط مهدی قدرتی
      در این دنیا از دو راه می توان موفق شد : یا از هوش خود یا از نادانی دیگران . . .