الهه عزتی

نام و نام خانوادگی: عزتی
شماره تماس: 09156952249
آدرس ایمیل: e.ezati.72@gmail.com
آخرین مقطع تحصیلی:
دانشگاه محل تحصیل:
رشته های دانشگاهی: سخت افزار

تلگراف

هنوز هیچ پست تلگرافی نیست