سلیمانی /سهیل

محل سکونت: مشهد، بلوار الهیه، انتهای الهیه 6 ساختمان آبنوس
گرایش های تخصصی در رشته دانشگاهی:

بازرگانی

شبکه سازی: کاربر ساده

وبلاگها

پستی در وبلاگ وجود ندارد.