بررسی شش مورد nupp به تفکیک

بررسی شش مورد nupp به تفکیک
 
اولین مورد تقدم نتایج و صحت روش ها و متدولوژی های مدیریت پروژه بر وابستگی‌ها و تعصب‌ها
 
همه ما به‌طور ذاتی تمایل به عضویت در گروه داریم این میل اغلب از شکل اولیه خود فراتر رفته و با ایجاد وابستگی‌های شدید، مشکل‌ساز می‌شود. بدلیل این وابستگیها، بیش از آنکه از عضویت در گروه منفعتی بدست بیاوریم، متضرر میشویم. با محدود نکردن شخصیت و سلایقمان به گروهی خاص، میتوانیم متخصص حرفه ای تر و کارامدتری باشیم.
ادامه مطالب و بررسی تخصصی هر شش مورد nupp در کانال زیر

استارتاپ در حوزه اینشورتک و کراودفاندینگ

به زودی از دو استارتاپ یکی در حوزه کراودفاندینگ و دیگری در حوزه اینشورتک رونمایی خواهیم کرد