آموزش مبانی دیجیتال مارکتینگ

یک دوره حرفه ای مبانی دیجیتال مارگتینگ(آشنایی با دیجیتال مارکتینگ) شامل چه مواردیست؟
دوره دیجیتال مارکتینگ 
➕ مدیریت دانش مشتری
➕بازاریابی توسط موتورهای جستجو (SEM)
➕ بهینه سازی برای موتورهای جستجو (SEO)
➕ بازاریابی محتوا (Content Marketing)
➕ بازاریابی درونگرا (Inbound Marketing)
➕ بازاریابی شبکه های اجتماعی (Social Media Marketing)
➕ استراتژی محتوا (Content Strategy)
➕ تبلیغات بر اساس کلیک (PPC)
➕ اینفلوئنسر مارکتینگ (Influencer Marketing)
➕ تبلیغات بنری (Banner Advertising)
➕ ایمیل مارکتینگ
➕ بازاریابی موبایل (Mobile Marketing)
➕ بازاریابی از طریق همکاری در فروش (Affiliate Marketing)
➕ تولید محتوا
➕ بازاریابی ویروسی دیجیتال (Digital Viral Markreting)
اطلاعات بیشتر (https://t.me/entrepreneurschool/2418)