سلسله نشست های تخصصی بررسی کاربردهای بلاکچین در فین تک برای اولین بار در مشهد