فراسان

فراسان

مالک: علیرضا امیدفر

اعضای گروه: 25

شرح:

http://www.faraasun.com

فراسان برگزارکننده ورکشاپ های تخصصی و آموزشی در حوزه هاي فني مهندسي ، مديريتي و حقوقي ، بصورت پروژه محور مي باشد تا دانش آموختگان بتوانند مطالب يادگيري شده را به نحوه احسن مورد استفاده قرار دهند

توضیح مختصر: گارگاههای عملی و تخصصی ( ورکشاپ ها)

فراسان

گارگاههای عملی و تخصصی ( ورکشاپ ها)

جستجو در این گروه

اعضای گروه