خبرسان

خبرسان

مالک: سرای آسان

اعضای گروه: 18

شرح:

اخبار  اکوسیستم کارآفرینی و استارتاپی خراسان

 " گروهی برای تعاملات و درج اخبار و مطالب مفید فایده برای جامعه استارتاپی و علاقه مندان به حوزه کارآفرینی "

 هولدینگ سرای آسان ایرانیان و به ویژه شرکت  چترسان به جهت اهمیت ویژه ای که برای جوانان علاقه مند به ایجاد کسب وکار و علی الخصوص کسب و کارهای استارتاپی اعم از نرم افزاری و سخت افزاری قایل است نسبت به تشکیل این گروه اقدام نموده است 

عضویت و همکاری تمامی فعالین حوزه کارآفرینی و به ویژه منتورها و افراد صاحب تجربه و نظر در این گروه مزید امتنان است

 

توضیح مختصر: " گروهی برای معرفی ، اطلاع رسانی ، درج اخبار و مطالب مفید فایده جامعه استارتاپی و علاقه مندان به حوزه کارآفرینی "
خبرسان

خبرسان

" گروهی برای معرفی ، اطلاع رسانی ، درج اخبار و مطالب مفید فایده جامعه استارتاپی و علاقه مندان به حوزه کارآفرینی "

جستجو در این گروه

اعضای گروه