سیستم کنترل سالن های پرورش طیور بر پایه اینترنت اشیا

سیستم کنترل سالن های پرورش طیور بر پایه اینترنت اشیا

مالک: Ghaviandam

اعضای گروه: 2

شرح:

با توجه به ایجاد سالن های کوچک پرورش مرغ و بلدرچین و انواع طیور در سالهای اخیر و گران بودن سیستم های کنترل بر پایه plc وجود یک سیستم مانیتورینگ با کارایی بالا و مناسب فضاهای کوچک و متوسط برای این گروه از افراد حس می شود در این سیستم شخص با استفاده از یک موبایل می تواند از راه دور به فارم خود متصل شده و نظاره گر اطلاعات سالن خود از قبیل دما و رطوبت و پارامترهای مهم دیگر باشد و همچنین بتواند تجهیزات خود از قبیل گرمایش سرمایش روشنایی امنیت دانخوری ابخوری و تهویه را کنترل نماید و...

توضیح مختصر: سیستم مانیتورینگ فارم های پرورش طیور برپایه اینترنت اشیا

سیستم کنترل سالن های پرورش طیور بر پایه اینترنت اشیا

سیستم مانیتورینگ فارم های پرورش طیور برپایه اینترنت اشیا

جستجو در این گروه

اعضای گروه