RemBox

RemBox

مالک: بهناز مجرب

اعضای گروه: 1

شرح:

امروزه دغدغه بسیاری از ما فراموش کردن و یا تکرار مکرر در مصرف دارومی باشد . بدین منظور RemBox  این جعبه قرص هوشمند تمام نگرانی های خوانواده بیمار و خود بیمار را برطرف می کند.

توضیح مختصر: جعبه قرص پرتابل هوشمند

RemBox

جعبه قرص پرتابل هوشمند

جستجو در این گروه

اعضای گروه