جامع ترین کانال "کار و کسب" و "سواد مالی"

جامع ترین کانال "کار و کسب" و "سواد مالی"

مالک: امیرسالار علیزاده بذرافشان

اعضای گروه: 1

شرح:

اگر نمیتونی ارزش افزوده و مزیت رقابتی ایجاد کنی و دنبال زندگی کارمندی هستی، سقط من عینی
 

https://t.me/entrepreneurschool

t.me/s/entrepreneurschool

https://t.me/joinchat/C23B3UnYNHIg1fJ9ehNwPg

t.me/s/joinchat/C23B3UnYNHIg1fJ9ehNwPg

https://t.me/amirsalaralizadeh

توضیح مختصر: گروه های تخصصی در حوز های جدید و هایتک برای اولین بار در مشهد

محتوای این گروه فقط برای اعضا قابل دسترس هست

جامع ترین کانال "کار و کسب" و "سواد مالی"

گروه های تخصصی در حوز های جدید و هایتک برای اولین بار در مشهد