khanoombozorg

khanoombozorg

مالک: فرناز مسعودی

اعضای گروه: 2

شرح:

غذای خانگی خانوم بزرگ از زمستان ۱۳۹۶ با جمعی از جوانان پشتکار شروع به کار کرده است. هدف این مجموعه ایجاد محیطی برای خانم های خانه داری که در منازل خود هنرهای بسیاری به نمایش می گذارند، خانم های متحبر با مواد اولیه مرغوب و تازه عطر و طعم غذاهای دلچسبی را به عرصه گذاشته اند تا شما در هر جایی لبخند رضایت، از دستپخت آن ها داشته باشید.
به امید پیشرفت بیشتر

توضیح مختصر: غذای خانگی مشهدی خانوم بزرگ

عضویت در این گروه بسته شده است

khanoombozorg

غذای خانگی مشهدی خانوم بزرگ

جستجو در این گروه

اعضای گروه