استارتاپ سانبا پلاس (2) - تیم ایران گرافی(امیرسالار علیزاده بذرافشان، امیر رضا عاکف) - شماره T27

استارتاپ سانبا پلاس (2) - تیم ایران گرافی(امیرسالار علیزاده بذرافشان، امیر رضا عاکف) - شماره  T27

مالک: امیرسالار علیزاده بذرافشان

اعضای گروه: 2

شرح:

استارتاپ  irangraphe

توضیح مختصر: اینفوگراف کردن کتب، محتوا، مقالات علمی

جستجو در این گروه

اعضای گروه