گروهها

جستجو برای گروهها با برچسب

گروههای ویژه

سانبا( سانما)

سانبا :سامانه نمونه سازی بردهای الکترونیکی ( سانما: سامانه نمونه سازی محصولات استارتاپی)

ساتبا( ساتما)

ساتبا : سامانه تولید بردهای الکترونیکی (سامانه تولید محصولات استارتاپی)

فراسان

گارگاههای عملی و تخصصی ( ورکشاپ ها)

هماسان برگزارکننده همایش ها ، رویدادها و نمایشگاهها

برگزارکننده همایش ها ، رویدادها و نمایشگاهها

خبرسان

" گروهی برای معرفی ، اطلاع رسانی ، درج اخبار و مطالب مفید فایده جامعه استارتاپی و علاقه مندان به حوزه کارآفرینی "