چگونه برای استارتاپمان پول جمع کنیم

  • شهاب جاویدفرد
   شهاب جاویدفرد

   اگر تا مرحله 4 بشه با یک تیم کوچیک پیش رفت، از 4 به بعد حتما به یک تیم بزرگ و منسجم و یک مدیریت به تمام معنی نیاز هست.
   به تیم ما در این مرحله چند نفری اضافه خواهند شد.