گفتگوی علمی هوش مالی و مالی رفتاری ایران گرافی

http://sciencetalk.ir/doku.php?id=sciencetalks:financialintelligence:financialintelligence-irangraphe:about
با فراگیری تکنیک های #هوش_مالی و مباحث #مالی_رفتاری، ارزش پول خود را حفظ کنیم
در گروه #هم_آموزی_هوش_مالی دور هم جمع میشویم تا بیشتر یاد بگیریم و دانش خود را در حوزه های زیر به اشتراک بگذاریم:
سرمایه گذاری هوشمندانه در بازارهای مالی
 
سرمایه گذاری در کسب و کارها
 
روش های تأمین منابع مالی استارتاپ ها، پروژه ها و مگا پروژه ها
 
#روانشناسی_معامله_گری
 
ایجاد درآمد پایدار برای سازمان های مختلف با کمک به عارضه یابی و ایده یابی و ایجاد #کارآفرینی_درون_سازمانی
 
بررسی خطاهای تصمیم گیری مالی مدیران
 
معرفی ابزار ها و #سنجه_های_کلیدی برای تصمیم گیری های مالی مدیران و کارآفرینان
 
نحوه کارکرد #مغز در تصمیم گیری های مالی
 
هر هفته پنج شنبه ساعت 16 تا 18:30
 
فقط با پرداخت ماهیانه 40 هزار تومان میتوانید در تمامی جلسات گروه ها و تیم گروه های گفتگوی علمی شرکت کنید‌.