گزیده های سید جواد مرتضوی اناری : کارنما

    Alireza
    توسط Alireza
    https://profile.chatrsun.cloud/bookmarks/owner/javadmortazavianari

    ايشون فرد با تحصيلات و سواد هستند