تیم گروه های پیشنهادی ایران گرافی

تیم گروه های پیشنهادی ایران گرافی

ارزهای دیجیتال و کاربرد بلاکچین در کسب و کارها

مهارت های فروش، برندینگ، بازاریابی و بازارسازی

مغز و دانش مالی رفتاری

بررسی کاربرد علوم شناختی در پرورش کوکان کارآفرین

عارضه یابی و ایده یابی به منظور کمک به کارآفرینی درون سازمانی و ایجاد درآمدهای پایدار مخصوصا برای شهرداری مشهد

بررسی ضرورت وقف در علم و فناوری

دوستان با توجه به علاقه ای که دارن میتونن هر کدوم از این تیم گروه ها رو انتخاب کنن تا برنامه ریزی لازم برای جلسات این تیم گروه ها هم داشته باشیم https://lnkd.in/dRV2MzN https://lnkd.in/dAjzzQ7 https://lnkd.in/dQizrra 09150083297 اولین پست کانال https://lnkd.in/dmYPANt https://lnkd.in/dRV2MzN

  • امیرسالار علیزاده بذرافشان
   امیرسالار علیزاده بذرافشان

   ارزهای دیجیتال و کاربرد بلاکچین در کسب و کارها

   مهارت های فروش، برندینگ، بازاریابی و بازارسازی

   مغز و دانش مالی رفتاری

   بررسی کاربرد علوم شناختی در پرورش کوکان کارآفرین

   عارضه یابی و ایده یابی به منظور کمک به کارآفرینی درون سازمانی و ایجاد درآمدهای پایدار مخصوصا برای شهرداری مشهد

   بررسی ضرورت وقف در علم و فناوری

   دوستان با توجه به علاقه ای که دارن میتونن هر کدوم از این تیم گروه ها رو انتخاب کنن تا برنامه ریزی لازم برای جلسات این تیم گروه ها هم داشته باشیم https://lnkd.in/dRV2MzN https://lnkd.in/dAjzzQ7 https://lnkd.in/dQizrra 09150083297 اولین پست کانال https://lnkd.in/dmYPANt https://lnkd.in/dRV2MzN