آی سی BGA

(BGA( ball-grid array

ساتبا( ساتما)

ساتبا : سامانه تولید بردهای الکترونیکی (سامانه تولید محصولات استارتاپی)