کارگاه آموزشی اصول تحقیقات بازار برگزار شد

کارگاه آموزشی (اصول تحقیقات بازار) در تاریخ 28 دی ماه 1396 برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی تعداد 70 نفر حضور داشتند.

در ابتدا جناب آقای دکتر مرتضوی در رابطه با اصول تحقیقات بازار مطالبی را مطرح نمودند و در پایان کارکاه سانبا پلاس 2 معرفی گردید.

جناب آقای دکتر مرتضوی در مباحث خود مواردی را مطرح نمودند که مطالب مهم آن به شرح ذیل است:

    • احمد ثوابی
      احمد ثوابی

      انشالله موفق پیروز باشید و شاهد برگزاری هرچه با شکوه تر کارگاه های آموزشی سرای آسان ایرانیان باشیم.