بررسی NUPP

بررسی NUPP

بررسی NUPP

منبع
https://pmi-ireland.org/chapter-info/podcasts

NUPP
شامل مجموعه‌ اصولی است که برای کسب بهترین نتیجه ممکن در پروژه ها باید به بهترین شکل ممکن آنها را بکار گرفت، صرفنظر از اینکه کدام متدولوژی‌ یا رویکرد در مدیریت پروژه استفاده میکنیم. هریک از منابع در دسترس و متدهای اجرای پروژه به برخی از این اصول Nearly Universal Principles of Projects متکی هستند بااین‌حال، میبایست نکات زیر نیز در نظر گرفته شود
معمولا هیچکدام بر تمام NUPها تاکید نمی‌کنند، در حالی که مد نظر داشتن تمامی آن‌ها برای تمامی مدیران پروژه‌ها سودمند است اصولی که زیربنای روش‌هاست گاهی به شفافیت طرح نشده‌اند و دست‌اندرکاران پروژه‌ها آنقدر مشغول جزئیات روش‌ها هستند که اصول زیربنایی را فراموش می‌کنند و گاهی اقداماتی انجام می‌دهند که با آن اصول ضدیت دارد. NUPP با همه متدها، سیستم‌ها، منابع و چارچوب‌های اصلی نظیر PRINCE2, PMBOK Guide, P3.express, DSDM, XP, Scrum سازگار است اگرچه ممکن است با تفسیر خاصی از این سیستم‌ها سازگار نباشد. اینجاست که NUPP متخصصین را به تجدید نظر در تفسیرهای خود ترغیب می‌کند.
کسب اطلاعات بیشتر در مورد NUPP در کانال زیر
https://t.me/amirsalaralizadeh/230

استارتاپ در حوزه اینشورتک و کراودفاندینگ

به زودی از دو استارتاپ یکی در حوزه کراودفاندینگ و دیگری در حوزه اینشورتک رونمایی خواهیم کرد