ایوبی ستاره

محل سکونت: وکیل
گرایش های تخصصی در رشته دانشگاهی:

تهران

شبکه سازی: تخصص دارم

وبلاگها

پستی در وبلاگ وجود ندارد.