رضا شفاعی

محل سکونت: مشهد و خیابان پیروزی رضوی 37 پلاک 12
گرایش های تخصصی در رشته دانشگاهی:

مدیرگپ استارتاپی

شبکه سازی: تخصص دارم

وبلاگها

پستی در وبلاگ وجود ندارد.

گزیده ها

گزیده ای وجود ندارد.