علیرضا سنجری

محل سکونت: بیرجند
گرایش های تخصصی در رشته دانشگاهی:

اینترنت اشیاء - هوشمند سازی - برنامه نویس

شبکه سازی: تخصص دارم

وبلاگها

پستی در وبلاگ وجود ندارد.