جواد جلالی

آدرس ایمیل: javad.jalalii@gmail.com
آدرس وب سایت: https://www.oneshape.co/
دانشگاه محل تحصیل:
رشته های دانشگاهی: مکانیک ماشین های کشاورزی
گرایش های تخصصی در رشته دانشگاهی:

کارشناسی : مکانیک ماشین های کشاورزی

دوستان