ایران استارتاپ اکسپو

محل سکونت: برگزار کننده نمایشگاه های تخخصی حوزه استارتاپی و کارآفرینی، اعتبار سازی، سرمایه پذیری، جذب سرمایه گذار، شبکه سازی، آموزش و ...
گرایش های تخصصی در رشته دانشگاهی:

مشهد

شبکه سازی: کاربر ساده

وبلاگها