دکتر حسین براتی تیموری

آدرس ایمیل: dr.hosseinbarati@gmail.com
آخرین مقطع تحصیلی:
دانشگاه محل تحصیل:
رشته های دانشگاهی: مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی
گرایش های تخصصی در رشته دانشگاهی:

مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی

شبکه سازی: تخصص دارم

وبلاگها

پستی در وبلاگ وجود ندارد.