علیرضا روحی

محل سکونت: دیجیتال مارکتینگ
گرایش های تخصصی در رشته دانشگاهی:

مشهد

شبکه سازی: منتور / کوچ هستم

وبلاگها

پستی در وبلاگ وجود ندارد.