مصطفی سپهریان

محل سکونت: مشهد
گرایش های تخصصی در رشته دانشگاهی:

برنامه‌نویس سیستم‌های نهفته، الکترونیک دیجیتال، مدیریت کسب‌و‌کار (MBA)

شبکه سازی: کاربر ساده

وبلاگها

پستی در وبلاگ وجود ندارد.