شکوه شاکری

آدرس ایمیل: sh.shakeri72@gmail.com
محل سکونت: مشهد
آخرین مقطع تحصیلی:
دانشگاه محل تحصیل:
رشته های دانشگاهی: برق
زبان: فارسی - انگلیسی

دوستان