ادریس محمدزاده

محل سکونت: مشهد
گرایش های تخصصی در رشته دانشگاهی:

طراحی

شبکه سازی: کاربر ساده

وبلاگها

پستی در وبلاگ وجود ندارد.